LỌC NHỚT YAMAHA XỊN HÀNG INDO ,UY TÍN , CHẤT LƯỢNG

89,000đ 110,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC NHỚT YAMAHA CHO XE EXCITER135-150, FZ, SIRUSFI,TAURUS.

49,000đ 60,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC NHỚT XE MÁY YAMAHA ,UY TÍN , CHẤT LƯỢNG

39,000đ 50,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ CTR CHO WINNER VÀ EX150 ,UY TÍN , CHẤT LƯỢNG

199,000đ 230,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BÁT CÔN DÙNG CHO JUPITER FI - SIRIUS FI YAMAHA

599,000đ 650,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

PASS ĐỀ ,CỤM BI KHỞI ĐỘNG CHO XE SIRIUS - JUPITER YAMAHA

619,000đ 650,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

PASS TĂNG SÊN DÙNG CHO EXCITER 150 YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BÌNH DẦU HEO SAU DÙNG CHO EXCITER YAMAHA

309,000đ 350,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BUGI CPR8EA-9 YAMAHA CHÍNH HÃNG

99,000đ 120,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BUGI NGK C6HSA CHÍNH HÃNG YAMAHA

99,000đ 120,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BUGI NGK CR7E - CR8E CHÍNH HÃNG YAMAHA

99,000đ 120,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BUGI NGK CR7HSA DÙNG CHO YAMAHA SIRIUS FI JUPITER FI YAMAHA

99,000đ 120,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ CHÉN CỔ BI ZIN YAMAHA GỒM 6 MÓN

259,000đ 299,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CHỔI THAN ĐỀ VÀ GIOĂNG YAMAHA

89,000đ 120,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ CỐT TRỤC TÁN BÁNH TRƯỚC ZIN YAMAHA

139,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CỤC SẠC EXCITER 150 YAMAHA

589,000đ 620,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CỤC SẠC SIRIUS FI - JUPITER FI

759,000đ 799,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CỤC SẠC YAMAHA

329,000đ 360,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CỤM BƠM XĂNG EXCITER 150 YAMAHA

1,899,000đ 2,000,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CỤM BƠM XĂNG DÙNG CHO NOUVO FI

1,639,000đ 1,900,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CỤM CẢM ỨNG BÁO XĂNG ,PHAO XĂNG YAMAHA

289,000đ 300,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CỤM NHÔNG ĐỒNG HỒ ,CÔNG TƠ MET - CTM NOUVO YAMAHA

679,000đ 710,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CỤM NHÔNG ĐỒNG HỒ ,CÔNG TƠ MET - CTM SIRIUS

269,000đ 280,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

ĐẦU TAY LÁI ,GÙ TAY LÁI JUPITER MX - GRAVITA

89,000đ 120,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CÔN EXCITER 135 YAMAHA

199,000đ 250,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CÔN EXCITER 150 YAMAHA

169,000đ 210,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CUROA ZIN YAMAHA

389,000đ 410,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY DẪN DẦU PHANH ĐĨA SAU EXCITER YAMAHA

249,000đ 290,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY DẪN DẦU PHANH ĐĨA YAMAHA

339,000đ 360,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY ĐỒNG HỒ ,DÂY CÔNG TƠ MÉT ĐĨA YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA EXCITER 135 YAMAHA

209,000đ 250,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA JUPITER FI YAMAHA

199,000đ 250,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA JUPITER MX - GRAVITA YAMAHA

139,000đ 170,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA MIO YAMAHA

169,000đ 210,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA NOUVO 5 , NOUVO SX FI YAMAHA

209,000đ 260,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA NOUVO 6 ,NOUVO SX FI YAMAHA CHÍNH HÃNG

249,000đ 280,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA NOUVO LX YAMAHA

229,000đ 260,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA TAURUS YAMAHA

119,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA YAMAHA JUPITER V

149,000đ 199,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY GA YAMAHA SIRIUS

119,000đ 140,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY LE ,DÂY E SIRIUS YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MỞ YÊN XE EXCITER 150 YAMAHA

169,000đ 190,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MỞ YÊN XE NOUVO 6 YAMAHA

149,000đ 199,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MÓC YÊN YAMAHA

109,000đ 150,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY PHANH ,DÂY THẮNG JUPITER YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY PHANH ,DÂY THẮNG SIRIUS YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY PHANH ,DÂY THẮNG TAURUS YAMAHA

139,000đ 180,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

GIOĂNG ĐẦU ,QUI LÁT XI LANH NOUVO 5 - 6 - LUVIAS YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

GIOĂNG NẮP -CÔN SIRIUS FI - JUPITER FI YAMAHA

119,000đ 150,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ EXCITER 135 YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ EXCITER 150 ZIN YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ GRANDE ZIN YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ JANUS ZIN YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ JUPITER FI YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ LUVIAS ZIN YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ MIO ZIN YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ NOUVO 1 2 3 ZIN YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ NOUVO 4 LX ZIN YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ NOUVO SX YAMAHA

129,000đ 150,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ NOZZA ZIN YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ NVX ZIN YAMAHA

129,000đ 150,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

LỌC GIÓ TAURUS - JUPITER 2010-2013 YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

MÔ BIN SƯỜN SIRIUS - JUPITER YAMAHA

359,000đ 399,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

MÔTƠ ĐỀ KHỞI ĐỘNG EXCITER 2011 YAMHA

909,000đ 960,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

MÔTƠ ĐỀ KHỞI ĐỘNG SIRIUS FI YAMAHA

599,000đ 650,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

MÔTƠ ĐỀ KHỞI ĐỘNG TAURUS - JUPITER 2011 YAMAHA

699,000đ 750,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

MÔTƠ ĐỀ SIRIUS - JUPITER YAMAHA

719,000đ 750,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

NẮP LỌC NHỚT YAMAHA EXCITER 2011 YAMAHA

149,000đ 180,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

NẮP SẮT NỒI SAU SIRIUS - JUPITER YAMAHA

199,000đ 250,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

NHÔNG ,BÁNH RĂNG BƠM NHỚT YAMAHA SIRIUS - JUPITER

109,000đ 150,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

QUẠT BƠM NƯỚC ,TRỤC ĐẨY YAMAHA

179,000đ 220,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

RƠ LE ĐỀ NOUVO 5 + 6 SX YAMAHA

209,000đ 250,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

RƠ LE ĐỀ YAMAHA

289,000đ 320,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

VÔ LĂNG ĐIỆN SIRIUS - JUPITER YAMAHA

609,000đ 650,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

RON LÓC NỒI - ĐỆM NẮP MÁY EXCITER 150 CHÍNH HÃNG YAMAHA

99,000đ 120,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

PISTON ZIN EXCITER 150 CHÍNH HÃNG YAMAHA

519,000đ 580,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

MOBIN SƯỜN SIRIUS-JUPITER V-JUPITER MX CHÍNH HÃNG YAMAHA

349,000đ 370,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

MOBIN SƯỜN ZIN SIRIUS FI-JUPITER FI CHÍNH HÃNG YAMAHA

259,000đ 280,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

MOBIN SƯỜN ZIN NOUVO 5-6 CHÍNH HÃNG YAMAHA

289,000đ 310,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

IC - BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SIRIUS FI CHÍNH HÃNG YAMAHA

1,259,000đ 1,400,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

C - BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ LUVIAS FI CHÍNH HÃNG YAMAHA

2,749,000đ 2,900,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY PHANH NOUVO 6 CHÍNH HÃNG YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY PHANH GRANDE CHÍNH HÃNG YAMAHA

129,000đ 160,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MÓC YÊN SIRIUS FI CHÍNH HÃNG YAMAHA

129,000đ 150,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MÓC YÊN NOUVO 6 CHÍNH HÃNG YAMAHA

139,000đ 150,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MÓC YÊN NOUVO 4 CHÍNH HÃNG YAMAHA

149,000đ 170,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MÓC YÊN LUVIAS - LUVIAS FI CHÍNH HÃNG YAMAHA

289,000đ 320,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MÓC YÊN JUPITER FI CHÍNH HÃNG YAMAHA

119,000đ 140,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY MÓC YÊN ZIN GRANDE CHÍNH HÃNG YAMAHA

149,000đ 180,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CUROA YAMAHA NOUVO 4,5,6 CHÍNH HÃNG YAMAHA

389,000đ 410,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CUROA CHÍNH HÃNG NVX 125-155 YAMAHA

389,000đ 420,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CÔNG TƠ MÉT LUVIAS XĂNG CƠ CHÍNH HÃNG YAMAHA

119,000đ 140,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CÔNG TƠ MÉT SIRIUS ĐÙM - ĐĨA CHÍNH HÃNG YAMAHA

109,000đ 130,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CÔNG TƠ MÉT MIO CLASSICO CHÍNH HÃNG YAMAHA

119,000đ 150,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CÔNG TƠ MÉT EXCITER 2006-2014 CHÍNH HÃNG YAMAHA

109,000đ 149,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

DÂY CÔN EXCITER 2009-2010 CHÍNH HÃNG YAMAHA

189,000đ 210,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

SẠC EXCITER 135-NOUVO 4 CHÍNH HÃNG YAMAHA

319,000đ 350,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

SẠC SIRIUS FI - JUPITER FI CHÍNH HÃNG YAMAHA

739,000đ 760,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

CHẢNG BA - CÒ XE TAURUS CHÍNH HÃNG YAMAHA

699,000đ 730,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ XÉC MĂNG - BẠC EXCITER 135 CHÍNH HÃNG YAMAHA

289,000đ 320,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ KHÓA EXCITER 135 CHÍNH HÃNG YAMAHA ,UY TÍN, CHẤT LƯỢNG

489,000đ 530,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ Ổ KHÓA YAMAHA SIRIUS CHÍNH HÃNG YAMAHA

369,000đ 390,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ KHÓA ĐIỆN XE YAMAHA EXCITER 150 CHÍNH HÃNG YAMAHA

409,000đ 450,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ CON LĂN 6 CON -BI NỒI ZIN GRANDE CHÍNH HÃNG YAMAHA

259,000đ 299,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ SIN+PHỚT NỒI ZIN GRANDE CHÍNH HÃNG YAMAHA

199,000đ 210,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BÁT CÔN - ĐẾ NỒI EXCITER 150 CHÍNH HÃNG YAMAHA

519,000đ 5,500,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BÁT CÔN, CHUÔNG HÚ YAMAHA EXCITER 2010 CÔN TAY

799,000đ 850,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ CẢM BIẾN XĂNG, PHAO XĂNG EXCITER 135 YAMAHA

219,000đ 240,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ CẢM BIẾN, PHAO XĂNG EXCITER 2010 CHÍNH HÃNG YAMAHA

219,000đ 240,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỘ SẠC BÌNH EXCITER 150 CHÍNH HÃNG YAMAHA

599,000đ 640,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BỚM NHỚT XE EXCITER 135 CHÍNH HÃNG YAMAHA

219,000đ 240,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

QUAI YÊN (TAY DẮT) MIO BẠC YAMAHA

239,000đ 260,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

BÁT CÔN DÙNG CHO JUPITER FI - SIRIUS FI YAMAHA

599,000đ 650,000đ
ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY

AT -DÊN CHO XE EXCITER 150

1,569,000đ 1,670,000đ

Bộ Bơm Xăng SIRIUS Fi

1,379,000đ 1,670,000đ

Bộ Bơm Xăng CU-XI CHÍNH HÃNG

1,379,000đ 1,670,000đ

Bộ Bơm Xăng NOZZA CHÍNH HÃNG

1,379,000đ 1,670,000đ

DÂY AMAZA (DÂY COL) XE EXCITER 135 (HÃNG YAMAHA)

150,000đ 200,000đ
DÂY AMAZA (DÂY COL) XE EXCITER 135 (HÃNG YAMAHA) Dây Amaza (Col) xe Exciter 135 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Col chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Col sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY AMAZA (DÂY COL) XE EXCITER 150 (HÃNG YAMAHA)

150,000đ 200,000đ
DÂY AMAZA (DÂY COL) XE EXCITER 150 (HÃNG YAMAHA) Dây Amaza (Col) xe Exciter 150 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Col chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Col sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY AMAZA (DÂY COL) XE EXCITER 2010 (HÃNG YAMAHA)

160,000đ 200,000đ
DÂY AMAZA (DÂY COL) XE EXCITER 2010 (HÃNG YAMAHA) Dây Amaza (Col) xe Exciter 2010 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Col chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Col sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

PÔ E TĂNG TỐC EXCITER 150

90,000đ 120,000đ
PÔ E TĂNG TỐC EXCITER 150 Pô e tăng tốc kiểu loại lớn dùng cho xe Exciter. - Pô e có màu sắc nổi bậc khi gắn vào xe. - Tạo tiếng kêu lớn, lạ khi xe vận hành. - Pô e được thiết kế phù hợp cho Exciter 150  

PHAO BÁO XĂNG EXCITER (HÃNG YAMAHA)

150,000đ 200,000đ
PHAO BÁO XĂNG EXCITER (HÃNG YAMAHA) Phao xăng xe Exciter phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Phao xăng chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Phao xăng sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

PHAO XĂNG SIRIUS

70,000đ 90,000đ
PHAO XĂNG SIRIUS Phao xăng hàng Việt Nam loại 1 sản xuất theo tiêu chuẩn hãng. - Dây phao xăng làm bằng dây đồng 100% đảm bảo chất lượng lâu dài khi sử dụng. - Phao xăng giúp người sử dụng xe kiểm soát được lượng xăng khi vận hàng.

PHAO XĂNG XE NOUVO LX (HÃNG YAMAHA)

265,000đ 300,000đ
PHAO XĂNG XE NOUVO LX (HÃNG YAMAHA) Phao xăng xe Novo LX phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Phao xăng chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Phao xăng sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

PHAO XĂNG XE SIRIUS (HÃNG YAMAHA)

150,000đ 180,000đ
PHAO XĂNG XE SIRIUS (HÃNG YAMAHA) Phao xăng xe Sirius phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Phao xăng chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Phao xăng sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY THẮNG TRƯỚC XE MIO (HÃNG YAMAHA)

70,000đ 100,000đ
DÂY THẮNG TRƯỚC XE MIO (HÃNG YAMAHA) Dây Thắng Mio phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây thắng chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây thắng sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY THẮNG XE NOUVO 2 (HÃNG YAMAHA)

125,000đ 325,000đ
DÂY THẮNG XE NOUVO 2 (HÃNG YAMAHA) Dây Thắng Novo 2 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây thắng chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây thắng sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY THẮNG XE NOUVO LX (HÃNG YAMAHA)

135,000đ 335,000đ
DÂY THẮNG XE NOUVO LX (HÃNG YAMAHA) Dây Thắng Novo 4/Novo LX phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây thắng chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây thắng sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY THẮNG XE SIRIUS (HÃNG YAMAHA)

75,000đ 275,000đ
DÂY THẮNG XE SIRIUS (HÃNG YAMAHA) Dây Thắng Sirius phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây thắng chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây thắng sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY GA XE EXCITER 150 (HÃNG YAMAHA)

200,000đ 400,000đ
DÂY GA XE EXCITER 150 (HÃNG YAMAHA) Dây Ga xe Exciter 150 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Ga chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Ga sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY GA XE LUVIAS (HÃNG YAMAHA)

200,000đ 400,000đ
DÂY GA XE LUVIAS (HÃNG YAMAHA) Dây Ga Luvias phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Ga chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Ga sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY GA XE MIO (HÃNG YAMAHA)

130,000đ 330,000đ
DÂY GA XE MIO (HÃNG YAMAHA) Dây Ga Mio phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Ga chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Ga sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY GA XE NOUVO LX (HÃNG YAMAHA)

190,000đ 390,000đ
DÂY GA XE NOUVO LX (HÃNG YAMAHA) Dây Ga Novo LX phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Ga chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Ga sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY GA XE NOUVO2 (HÃNG YAMAHA)

125,000đ 325,000đ
DÂY GA XE NOUVO2 (HÃNG YAMAHA) Dây Ga Novo 2 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Ga chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Ga sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY GA XE SIRIUS (HÃNG YAMAHA)

85,000đ 285,000đ
DÂY GA XE SIRIUS (HÃNG YAMAHA) Dây Ga Sirius phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Ga chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Ga sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

LỌC GIÓ LUVIAS

129,000đ 182,000đ
LỌC GIÓ LUVIAS Lọc gió Luvias hàng Việt Nam loại 1. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt. • Lọc gió với giấy lọc chất lượng giúp lọc gió tốt hơn và độ bền cao hơn.

LỌC GIÓ MIO MỚI

45,000đ
LỌC GIÓ MIO MỚI Lọc gió Mio mới hàng Việt Nam loại 1. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt. • Lọc gió với giấy lọc chất lượng giúp lọc gió tốt hơn và độ bền cao hơn.

LỌC GIÓ NOUVO 1

50,000đ
LỌC GIÓ NOUVO 1 Lọc gió Novo 1 hàng Việt Nam loại 1. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt. • Lọc gió với giấy lọc chất lượng giúp lọc gió tốt hơn và độ bền cao hơn.

LỌC GIÓ NOUVO 5

50,000đ
LỌC GIÓ NOUVO 5 Lọc gió Novo 5 (Novo SX) hàng Việt Nam loại 1. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt. • Lọc gió với giấy lọc chất lượng giúp lọc gió tốt hơn và độ bền cao hơn.

LỌC GIÓ NOZZA

55,000đ
LỌC GIÓ NOZZA Lọc gió Nozza hàng Việt Nam loại 1. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt. • Lọc gió với giấy lọc chất lượng giúp lọc gió tốt hơn và độ bền cao hơn.

LỌC GIÓ SIRIUS

45,000đ
LỌC GIÓ SIRIUS Lọc gió Sirius hàng Việt Nam loại 1. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt. • Lọc gió với giấy lọc chất lượng giúp lọc gió tốt hơn và độ bền cao hơn.

LỌC GIÓ TAURUS

50,000đ
LỌC GIÓ TAURUS Lọc gió Taurus hàng Việt Nam loại 1. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt. • Lọc gió với giấy lọc chất lượng giúp lọc gió tốt hơn và độ bền cao hơn.

LỌC GIÓ XE EXCITER 135 (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE EXCITER 135 (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Exciter 135 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE EXCITER 150 (HÃNG YAMAHA)

75,000đ
LỌC GIÓ XE EXCITER 150 (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Exciter 150 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE JANUS (HÃNG YAMAHA)

95,000đ
LỌC GIÓ XE JANUS (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Janus phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE LUVIAS (HÃNG YAMAHA)

75,000đ
LỌC GIÓ XE LUVIAS (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Luvias phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE LUVIAS FI (HÃNG YAMAHA)

75,000đ
LỌC GIÓ XE LUVIAS FI (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Luvias FI phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE MIO CŨ (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE MIO CŨ (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Mio cũ phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE MIO MỚI (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE MIO MỚI (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Mio mới phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE NOUVO 123 (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE NOUVO 123 (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Novo 123 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE NOUVO LX (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE NOUVO LX (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Novo LX phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE NOUVO SX (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE NOUVO SX (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Novo 5 (Novo SX) phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE NOZZA (HÃNG YAMAHA)

80,000đ
LỌC GIÓ XE NOZZA (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Noza phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE SIRIUS (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE SIRIUS (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Sirius phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE SIRIUS FI (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE SIRIUS FI (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Sirius FI phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC GIÓ XE TAURUS (HÃNG YAMAHA)

70,000đ
LỌC GIÓ XE TAURUS (HÃNG YAMAHA) Lọc gió xe Taurus phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Lọc gió chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Lọc gió sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha. • Lọc gió đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của xe máy. • Nên thay lọc gió định kì nếu lọc gió quá bẩn sẽ cản trở không khí vào động cơ và giảm tính năng của động cơ khiến tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn dẫn đến gây hư hỏng cho buồng đốt.

LỌC NHỚT YA

30,000đ
LỌC NHỚT YA Lọc nhớt Yamaha hàng Việt Nam loại 1. - Lọc nhớt có tác dụng giúp cho việc vận hành của xe hạn chế bụi bẩn khi bôi trơn máy. - Lọc nhớt với giấy lọc chất lượng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của máy động cơ vận hành êm ái.

Lọc xăng Mika

25,000đ
Lọc xăng Mika Lọc xăng Mika hàng Thái Lan 100% có tem chống hàng giả đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. - Lọc xăng có tác giúp lọc bụi bẩn trong xăng giúp động cơ vận hành liên tục tuổi thọ lâu dài. - Lọc xăng có tác dụng tiết kiệm xăng trong khi vận hành. - Lọc xăng chất lượng giúp tiết kiệm xăng hạn chế bụi bẩn không gây chảy xăng

LỌC XĂNG THÀNH ĐẠT

25,000đ
LỌC XĂNG THÀNH ĐẠT Lọc xăng Thành đạt hàng chính hãng của Thành Đạt. - Lọc xăng có tác giúp lọc bụi bẩn trong xăng giúp động cơ vận hành liên tục tuổi thọ lâu dài. - Lọc xăng có tác dụng tiết kiệm xăng trong khi vận hành. - Lọc xăng chất lượng giúp tiết kiệm xăng hạn chế bụi bẩn không gây chảy xăng

DÂY ĐỒNG HỒ XE EXCITER (HÃNG YAMAHA)

85,000đ
DÂY ĐỒNG HỒ XE EXCITER (HÃNG YAMAHA) Dây Đồng hồ xe Exciter phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Đồng hồ chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Đồng hồ sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY ĐỒNG HỒ XE LUVIAS (HÃNG YAMAHA)

85,000đ
DÂY ĐỒNG HỒ XE LUVIAS (HÃNG YAMAHA) Dây Đồng hồ xe Luvias phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Đồng hồ chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Đồng hồ sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY ĐỒNG HỒ XE SIRIUS ĐĨA (HÃNG YAMAHA)

85,000đ
DÂY ĐỒNG HỒ XE SIRIUS ĐĨA (HÃNG YAMAHA) Dây Đồng hồ đĩa xe Sirius phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Đồng hồ chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Đồng hồ sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY ĐỒNG HỒ XE SIRIUS ĐÙM (HÃNG YAMAHA)

85,000đ
DÂY ĐỒNG HỒ XE SIRIUS ĐÙM (HÃNG YAMAHA) Dây Đồng hồ đùm xe Sirius phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây Đồng hồ chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây Đồng hồ sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY CUROA GRANDA (HÃNG YAMAHA)

399,000đ 540,000đ
DÂY CUROA GRANDA (HÃNG YAMAHA) Dây Curo xe Granda phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây curo chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây curo sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

Dây Curoa Janus hiệu Vital (Thái Lan)

379,000đ 690,000đ
Dây Curoa Janus hiệu Vital (Thái Lan) Dây Curo Vital hàng nhập trực tiếp từ Thái Lan. - Dây Curo sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Thái Lan. • Dây coroa được cấu tạo nên từ cao su tổng hợp • Dây coroa là hệ thống truyền động trong xe tay ga hoạt động theo nguyên lý ma sát giúp cho xe chuyển động. • Do hoạt động theo nguyên lý ma sát nên dây coroa mau bị mòn ảnh hưởng đến chuyển động của xe và rất hao nhiên liệu • Thay dây coroa chất lượng là bảo vệ động cơ xe và giúp giảm chi phí cho người sử dụng.

DÂY CUROA NOUVO 2 (HÃNG YAMAHA)

339,000đ 460,000đ
DÂY CUROA NOUVO 2 (HÃNG YAMAHA) Dây Curo xe Novo1/Novo2 phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây curo chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây curo sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY CUROA NOUVO 5 (HÃNG YAMAHA)

389,000đ 500,000đ
DÂY CUROA NOUVO 5 (HÃNG YAMAHA) Dây Curo xe Novo5/Novo SX phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây curo chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây curo sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY CUROA NOUVO LX (HÃNG YAMAHA)

379,000đ 490,000đ
DÂY CUROA NOUVO LX (HÃNG YAMAHA) Dây Curo xe Novo4/Novo LX phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây curo chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây curo sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

DÂY CUROA NOZZA (HÃNG YAMAHA)

419,000đ 530,000đ
DÂY CUROA NOZZA (HÃNG YAMAHA) Dây Curo xe Noza phụ tùng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Dây curo chính hãng chất lượng cao độ bền lâu dài an toàn khi sử dụng. - Dây curo sản xuất theo tiêu chuẩn chính hãng Yamaha.

Dây Curoa Nozza hiệu Vital (Thái Lan)

279,000đ 490,000đ
Dây Curoa Nozza hiệu Vital (Thái Lan) Dây Curo Vital hàng nhập trực tiếp từ Thái Lan. - Dây Curo sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Thái Lan. • Dây coroa được cấu tạo nên từ cao su tổng hợp • Dây coroa là hệ thống truyền động trong xe tay ga hoạt động theo nguyên lý ma sát giúp cho xe chuyển động. • Do hoạt động theo nguyên lý ma sát nên dây coroa mau bị mòn ảnh hưởng đến chuyển động của xe và rất hao nhiên liệu • Thay dây coroa chất lượng là bảo vệ động cơ xe và giúp giảm chi phí cho người sử dụng.

BỐ NỒI EXCITER 150 ZIN YAMAHA

450,000đ 480,000đ
BỐ NỒI EXCITER 150 ZIN YAMAHA Bố nồi xe Exciter hàng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Bồ nồi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng hãng Yamaha. - Mặt bố chất lượng giúp ma sát tốt và bảo vệ pô ly xe thời gian sử dụng lâu dài.

BỐ NỒI SIRIUS FI ZIN YAMAHA

520,000đ 550,000đ
BỐ NỒI SIRIUS FI ZIN YAMAHA Bố nồi xe Sirius Fi hàng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Bồ nồi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng hãng Yamaha. - Mặt bố chất lượng giúp ma sát tốt và bảo vệ pô ly xe thời gian sử dụng lâu dài.

BỐ NỒI SIRIUS ZIN YAMAHA

480,000đ 650,000đ
BỐ NỒI SIRIUS ZIN YAMAHABố nồi xe Sirius hàng chính hãng Yamaha Việt Nam 100%. - Bồ nồi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng hãng Yamaha. - Mặt bố chất lượng giúp ma sát tốt và bảo vệ pô ly xe thời gian sử dụng lâu dài.

Đặt lịch sửa xe
PHỤ TÙNG UY TÍN XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH